Giá trị cốt lõi

CHUYÊN NGHIỆP
TTP Phú Yên luôn chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, giỏi chuyên môn. Chúng tôi mong muốn đào tạo được đội ngũ nhân viên hội tụ cả đức lẫn tài, có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm với xã hội. 

GTCL_Chuyên nghiệp

 

HỢP TÁC
TTP Phú Yên đề cao xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác lành mạnh, sẵn sàng chia sẻ giữa các đồng nghiệp, giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên và các đối tác. Sự hợp tác mà chúng tôi muốn hướng đến là sự hợp tác chân thành, thiện chí, hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Chính nhờ cách thức hợp tác này mà chúng tôi xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng thời tạo được uy tín và độ tin cậy cao trong các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài. 

APH_1056

NHIỆT HUYẾT
TTP Phú Yên cam kết luôn làm việc với tinh thần tràn đầy đam mê, tận tâm trong từng dự án, luôn sẵn sàng đổi mới, đột phá trong công việc. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, việc đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động là điều vô cùng cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn liên tục cải tiến hệ thống quản lý và đi đầu về công nghệ để tạo giá trị mới cho các cổ đông, khách hàng và đối tác.

4-2

 

HIỆU QUẢ
Hiệu quả chính là thước đo của mọi hành động. Chính vì vậy TTP Phú Yên luôn làm việc với mục tiêu cụ thể, kế hoạch rõ ràng, đúng tiến độ và đặt hiệu quả cao nhất trong tất cả mọi công việc. Chúng tôi sẽ ngày càng cố gắng, cống hiến hết mình để phát triển thêm nhiều dự án sản xuất năng lượng sạch với quy mô ngày càng lớn mạnh, có giá trị thiết thực đến cộng đồng, xã hội. 

1-7