Nhà máy Hòa Hội

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA HỘI

Email: contact@ttppy.vn

Địa chỉ: Thông Phong Hậu, Xã Hòa Hội, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên

Liên Hệ