10 Nov 2019

Ngày 06/11/2019, B.Grimm Power được vinh dự mời tham dự hội thảo năng lượng gió và mặt trời, được tổ chức tại khách sạn Novotel quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt tập đoàn B.Grimm tham dự và tọa đàm tại buổi lễ. Ông vinh dự là đại diện B.Grimm nhận giải thưởng đơn vị phát triển dự án năng lượng xuất sắc Châu Á.